Tidevand leverer energi til 175.000 husstande

Ved nordspidsen af Scotland er man nu i gang med at etablere verdens største tidevandsenergi-anlæg. Anlægget vil- når det er fuldt udbygget -kunne levere strøm til 175.000 boliger. Et sæt neddykkede møller drives ved hjælp af den vandstrøm der opstår i forbindelse med at tidevandet trækker frem og tilbage. De første møller vil producere strøm fra starten af 2017. Det forventes fuldt udbygget i starten af 2021.

Anlægget har den fordel at det – modsat vindmøller- ikke visuelt kan forstyrre. Møllerne være meget mindre, fordi havvand er ca. 800 gange tættere end luft. Der er dog usikkerhed med hvordan det vil kunne påvirke livet i havet. Derfor skal projektet følges tæt af forskere for således at kunne høste erfaringer der kan bruges ved senere anlæg.

Læs mere: http://nordic.businessinsider.com/worlds-first-tidal-energy-farm-scotland-2016-10