Ingen biler i city = rektangulære bananer?

Der opstår ideer i smeltestrømmen fra klimadebatten overalt. Nede i Bruxelles har man besluttet sig for at bykernerne rundt om i Europa fra 2050 ikke længere må bekøres af benzin- og dieseldrevne køretøjer

Senest har EU besluttet, at forbruget af fossilt brændstof til person- og varetransport – efter en ret lang udfasningsperiode – skal være skåret ned med 60% i forhold til dagens niveau i 2050. Det skal bl.a. gøres ved at forbyde fossilbilisme i bykernerne overalt i EU, flytte varetransport fra lastbiler til tog, øge cyklisme, flytte passagerer fra bil til tog, hvis man skal længere end 300 km osv.

Reaktionerne har selvfølgelig ikke ladet vente på sig. Den britiske transportminister, Norman Baker, siger bl.a.: “Sandsynligheden for at vi vil forbyde biler i bykernerne er ligeså stor som at vi vil kunne købe rektangulære bananer.”

Og den slags kommentarer er jo sjove, men de ændrer ikke ved det faktum, at forurening, CO2-udledning og mangel på fossilt brændstof er uomtvistelige udfordringer i vores nære fremtid.

EU vil ikke forbyde privatbilisme, de vil bare gøre den elektrisk, kollektiv, muskel- og brintdrevet.

Læs artiklen her > borsen.dk

/LL