Grønne hustage giver godt by-klima

København vil være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Grønne tage er ét af midlerne til at opnå CO2-reduktion. Derfor er det vedtaget, at alle nybyggede, flade tage bør beplantes. For grønne tage binder CO2 og forsinker regnens vej til kloakken.

Allerede nu er flere end 50 flade tage beplantet – og flere er på vej. Ordningen er ikke kun begrænset til nybygninger. Også den eksiterende private, boligmasse kan i visse tilfælde blive grønnere, når blot tagkonstruktionen kan bære de ekstra kilo.

Det grønne tag har flere indbyggede fordele, som nærmest giver et positivt afkast fra dag ét.

  • Et grønt tag isolerer ret godt, både mod kulde og varme. Det anslås, at der er en energibesparelse på mellem 5 og 10 %.
  • Lavere vedligeholdelsessomkostninger. Det beplantede tag forhindrer UV-strålerne i at nedbryde tagbeklædningen.
  • Aflastning af kloaknettet. Planter og jord bremser regnens vej mod kloakkerne, hvilket kan gøre presset på kloaknettet i tilfælde af skybrud mindre.
  • Reduktion af støjgener. Et  ekstensivt grønt  tag kan  reducere  lyden  inde  i bygningen med 40 decibel, mens  et  intensivt  grønt  tag  kan  reducere  lyden med  46-50 decibel.

Der er dog også en bagside af medaljen: Anlægs- og vedligeholdelsesomkostningerne for grønne tage er væsentlig højere end traditionelle tage. Beregninger viser dog, at den forbedrede isolering og forøgede levetid kan gøre investeringen rentabel.

Tag på en rundtur i Dronningens Stad og se med egne øjne, hvordan det kan gøres.
Se listen her > Grønne tage

Læs Københavns Kommunes publikationer om grønne tage.
Her finder du dem > Baggrundsmateriale og bekendtgørelser

Kilder: Notat om grønne tage, Københavns Kommune 2010 og Positive News No 66 2010