Havørnen yngler igen ved Odense

Nordeuropas største rovfugl, havørnen, er nu officeilt en rugefugl ved Odense Fjord. Gennem fire måneder har den fynske afdeling af Dansk Ornitologisk Forening fulgt ørnen nøje og kan nu konstatere, at havørnen efter næsten 100 års fravær igen yngler ved Odense Fjord.

Læs mere på dr.dk