Århusianere skal sætte turbo på grøn renovering i Europa

Med 1,8 mio. kroner i støtte fra EU skal undervisere fra Ingeniørhøjskolen i Århus give byggebranchen i blandt andet Frankrig, Italien og Grækenland metoder til at renovere bygninger, så de bruger mindre energi.

– Vi har i mange år beskæftiget os  med metoder til at nedbringe energiforbruget i bygninger. I det nye projekt skal vi med afsæt i vores viden afholde kurser for 450 håndværkere og entreprenører fra hele Europa med fokus på energirenovering, siger lektor Leo Pedersen fra Ingeniørhøjskolen.

Læs mere på erhvervsbladet.dk