Luftledning til 2,5 mia. kr. baner vej for mere vindenergi

Udrulning af en 180 kilometer lang højspændingsledning mellem Aabenraa og Tjele skal fordoble overførslen af strøm og give plads til mere vedvarende energi, lyder det fra Energinet.dk, der har vedtaget projektet.

Læs mere på ing.dk