Økologiske forbrugere er loyale

Selvom krisen midlertidigt har bremset den eksplosive vækst i salget af økologiske fødevarer, vil den stige markant igen.

“Jeg tror bestemt, at markedet for økologiske fødevarer forsat vil vokse både nationalt og internationalt. Vækstraten er dog ganske konjunkturfølsom, så vi vil formentlig ikke se megen vækst de næste et til to år. Først når vi ser et fornyet økonomisk opsving, vil det økologiske marked begynde at vokse igen,” siger professor John Thøgersen, Institut for Marketing, Information og Statistik, Aarhus Universitet

Læs mere på landbrugsavisen.dk