Økologisk landbrug kan forbedre fødevareforsyningen i Afrika

Afrika Kommissionen har netop udgivet sin endelige rapport for en ny vækststrategi for kontinentet. Rapportens anbefalinger kan støtte udviklingen af et økologisk og bæredygtigt landbrug og være med til at forbedre fødevaresikkerhed og miljø på det afrikanske kontinent.

Mindst to tredjedele af Afrikas befolkning lever i landområder og ernærer sig ved landbrug. Udviklingen af et bæredygtigt landbrug er derfor af overordentlig stor betydning for Afrikas udvikling. Fødevaresikkerheden øges betydeligt ved overgang til økologiske metoder, og som det fremhæves i Afrika Kommissionens rapport, konkluderer en analyse baseret på 114 nylige studier af økologisk produktion i Afrikanske lande, at ydelsen fordobles ved overgangen til økologi.

– I tropiske egne kan økologisk jordbrug ofte mere end fordoble udbyttet fra småbøndernes marker. Det giver først og fremmest den enkelte familie på gården mere mad på bordet – men også basis for at eksportere alt fra bananer til kaffe, som netop kan skabe udvikling for verdens fattigste lande, siger landmand Bjarne Larsen fra Økologisk Landsforenings ulandsudvalg.

Økologisk landbrug i Uganda og eksport af økologiske produkter til den vestlige verden bruges i Afrika Kommissionens rapport som et eksempel på den nye bæredygtige væksttankegang. Netop i Uganda er den økologiske sektor stor. Den økologiske produktion bidrager her væsentligt til befolkningens eget madforbrug og til indkomstskabelse både i form af national og international handel.

Økologi er en landbrugsform, som tilbyder en forøget fødevareproduktion på globalt niveau, som tilgodeser de fremtidige generationer, forhindrer udryddelse af dyre- og plantearter, eksisterer i samspil med lokale øko-systemer og praktiseres i overensstemmelse med principperne ’sundhed’, ’økologi’, ’retfærdighed’ og ’omsorg’. Men der er brug for en specifik politik på området i ulandssammenhæng.

– Hvis Afrika Kommissionens anbefalinger om bæredygtighed og økologi skal have effekt, er det på tide, at støtteprogrammerne i Danida specifikt øremærkes til økologisk landbrug og ikke kun som løse hensigtserklæringer. Der er store agrokemiske interesser på spil, som vil forsøge at forhindre en økologisk udvikling, siger Bjarne Larsen fra Økologisk Landsforenings ulandsudvalg.

Yderligere information: – Bjarne Larsen, Formand for Økologisk Landsforenings U-landsudvalg, tlf. 75167869 / 23304399, e-mail: landmandbjarne@larsen.mail.dk

Læs hele Økologisk Landsforenings ulandsudvalgs kommentar til Afrika Kommissionens rapport: her

Se også:
Reportage fra Mugisha Geoffreys økologiske farm i Uganda
FN-rapport: Organic Agriculture and Food Security in Africa
Økologi kan løfte indtægter og udbytte i ulande
Økologi er en del af løsningen på fødevarekrisen

Kilde: okologi.dk