Børn af Fred

Af Nicole Vasper & Ruth Walkden

En britisk baseret organisation ”Børn af Fred” har til
formål at beskytte alle børn i Israel og Palæstina –
uanset samfund, kultur, tro eller køn. Det er stiftet af Richard Martin seks år siden. En af tilgangene til
fredsarbejdet er velgørenhed. Sprogundervisning er en anden central del af arbejdet i Children of Peace.
Meget af velgørenhedsaktiviteten er ledet af unge, der arbejder gennem et ambassadørprogram og en ny blog.
Richard siger: “Vores største fokus er at henlede opmærksomheden på situationen for børn, for at beskytte dem
og anerkende, at de er fremtiden.”

Han tilføjer yderligere, “de fleste af os ønsker de samme ting, nemlig fred, vores sundhed, at vores børn skal være
trygge og have et anstændigt liv, kærlighed og grine …………… . Derfor skal vi fejre vores ligheder først og ikke de
ting, der skiller os. ”
Yderligere oplysninger: www.childernofpeace.org

af Rupal