Forfatterarkiv: Bodil Olsen

Skrald fra sommerens festival gør gavn om vinteren

MEC_FestivalSkraldAf Bodil HM Olsen

Når den sidste forstærker er slukket, den sidste øl er drukket og gæsterne er taget hjem fra sommerens festivaler ligger der kilovis af brugbare ting efterladt på festivalpladserne. Soveposer, liggeunderlag og telte bliver indsamlet af organisationen Giv en hånd og derefter uddelt til hjemløse i hele landet. Sidste år blev der indsamlet brugbare sager på Skive Festival, Roskilde Festival og Smukfest. Alene på Smukfest blev der sidste år indsamlet 1500 soveposer, der kunne holde de hjemløse varme i vinterperioden. Igen i år vil Giv en hånd samle soveposer og andet brugbart ind på de 3 festivaler.

Kilder: Giv en Hånd og Smukfest

Mælkesyrefermenteret raps kan give gennembrud i kamp mod multiresistente bakterier

MEC_RapsAf Bodil HM Olsen

Svin der fodres med mælkesyrefermenteret raps er markant sundere på grund af foderets indvirken på svinenes mave- og tarmsystem. Det betyder er meget lavere forbrug af antibiotika i svineproduktionen. Svinefoderet er lavet af lokaldyrket raps, så her er også en miljømæssig fordel fremfor det dyrere sojaprotein importeret fra Sydamerika.

Det jyske firma Fermentationexperts, der laver det mælkesyregærede svinefoder bruger biprodukter fra fødevareproduktionen til deres produkter. Det kan f.eks. være de rester, der er tilbage efter der er presset olie ud af raps eller solsikkefrø.

De har dog set de mest bemærkelsesværdige resultater med fermenteret raps. Men da de gerne ville have håndfaste videnskabelige beviser for raps-foderets gode virkning, indledte Fermentationexperts et samarbejde med forsker ved Københavns Universitet Svend Roesen Madsen. Målet er at identificere  det eller de stoffer, der gør fermenteret raps så sund. Fermentationexperts håber dermed, at de kan overbevise kunderne om produktets fantastiske egenskaber, for de er hidtil blevet mødt med en vis skepsis, fordi resultaterne næsten virker for gode til at være sande.

– Vores undersøgelser tyder på, at mælkesyrefermentering af raps resulterer i dannelsen af nye stoffer, som kan eliminere sygdomsfremkaldende bakterier. Der er massivt behov for identifikation af ny antibiotika, og hvis vi lykkes med projektet, har det potentiale til at skabe et gennembrud i den globale kamp mod multiresistente bakterier, fortæller Svend Roesen Madsen.

Kilder: Innovationsfonden, Fermentationexperts.com

 

Du kan læse mere her

 

 

Ny forskning kan løse problemet med oplagring af overskudsenergi fra vind- og solenergi

MEC_StigningVedvarendeEnergiAf Bodil HM Olsen

Forskere på DTU har udviklet en katalysator der kan omdanne CO2 til træsprit (metanol). Det er gjort før, men i de gamle katalysatorer skal processen køre ved meget højt tryk og dermed er den meget energikrævende. DTUs nye katalysator kan køre ved lavere tryk og udskiller desuden mindre kulilte end de gamle modeller. Når der bliver udskildt mindre kulilte, bliver der produceret mere metanol under processen.

Vedvarende energikilder som vind og sol skal bruges til at drive katalysatoren, hvilket omvendt betyder, at det løser problemet med at oplagre overskudsenergi, når solen skinner og vinden blæser, og dermed sikre energiforsyningen når der er vindstille og overskyet.

Metanol kan desuden bruges i brændselsceller og som alternativ til benzin.

 

Kilder: Ingeniøren, DTU og Videnskab.dk

 

Du kan læse mere om projektet på DTUs hjemmeside her

1 million måltider – af mad der skulle kasseres

MEC_FoedevarebankenAf Bodil HM Olsen

Den socialøkonomiske virksomhed FødevareBanken samlede sidste år 426 tons mad ind og sørgede dermed for over 1 million måltider til mennesker på herberger, krisecentre og væresteder.  Maden som FødevareBanken indsamler er helt frisk og af fin kvalitet, den eneste grund til, at den skulle have været kasseret er, at den er blevet til overs f.eks. på grund af udbud og efterspørgsel.

– Vi får mad fra en række store leverandører, der har et spild i grossistledet, for eksempel når de har tilbudskampagner på et salathoved til en femmer i hundredvis af butikker, og de står tilbage med en lille sjat, der nemt kan udgøre 17 paller salat, siger direktør i FødevareBanken Karen Inger Thorsen.

Selvom det lykkedes FødevareBanken at “redde” 426 tons mad sidste år, er det stadig kun en lille dråbe i havet. I de mange led i fødevarernes distribution fra producenter via grossister og detailhandel går der hvert år hele 303.000 tons fødevarer til spilde.

 

Kilde: Politiken

Du kan læse mere om FødevareBanken her

Brug af vedvarende energi stiger globalt

MEC_StigningVedvarendeEnergiAf Bodil HM Olsen

En femtedel af verdens energiproduktion kommer nu fra vedvarende energi. Dette sker ikke mindst på grund af udviklingslandendes stigende interesse for denne energiform. Antallet af udviklingslande der med politiske tiltag og planlægning støtter vedvarende energi er seksdoblet på bare otte år.

Den globale energiproduktion på basis af vedvarende energikilder er øget med mere end 8% fra 2012 til 2013. Det viser en rapport lavet af REN21 med støtte fra FN, der blev udgivet op til et 3-dages møde om vedvarende energ i FNs hovedkvarter i New York.

-Over de sidste ti år har teknologiske fremskridt og udnyttelsen af mange forskellige vedvarende energi-teknologier vist, at spørgsmålet ikke længere er, om vedvarende energi har en plads i verdens energiproduktion, men hvordan vi kan forbedre og øge produktionen af vedvarende energi, så vi i fremtiden kan leve i en verden, der kører 100% på vedvarende energi og samtidig sikrer fuld adgang til energi for alle, siger Artouros Zervos leder af REN21.

Ren21 er et netværk for udvikling af global vedvarende energi, bestående af nøglepersoner indenfor politik, organisationer, industri og erhverv, videnskab og NGO’ere. REN21 muliggør udveksling af viden, politisk samarbejde og samarbejde på tværs af landegrænser med det formål at skabe en hurtig omstilling til 100% vedvarende energi globalt.

 

Du kan læse mere om REN21 her

 

Bæredygtighed der gør produktet billigere for forbrugeren

MEC_BilligBaerdygtighedAf Bodil HM Olsen

Når man som forbruger gerne vil støtte økologi, bæredygtighed og miljøhensyn, skal man som regel betale mere for sine varer end, hvis man vælger den konventionelle variant. Men IKEA har vist en ny vej med deres Vidja-lampe. Ved at gentænke designet så lampen kan produceres mere bæredygtigt, er prisen på denne lampe faldet fra 225 kr. til 149 kr. Det batter noget når giganter som IKEA vælger at gøre noget for deres produkters bæredygtighed. Denne lampe bliver solgt i 440.000 eksemplarer hvert år.

 

Efter IKEAs redesign er lampen nu kun i 9 dele, hvor den tidligere var i 33. Det gør den nemmere for kunden at samle, men når der er færre dele betyder det også at der er færre arbejdsprocesser i produktionen, der kræver vand og forskellige hjælpestoffer. Det betyder også at lampen er lettere at skille ad og det er nemmere at genbruge materialerne. I den nye udgave af lampen bliver 94-95% af råmaterialerne udnyttet, det gøres blandt andet ved, at man beregner skærmens størrelse så stoffet udnyttes fuldt ud. Det samme gør sig gældende for metaldelene, hvor man udnytter længden af de leverede metalrør optimalt. Emballagen er også blevet 28% lettere og fylder så meget mindre, at der kan være 60% flere lamper på en palle, så der bliver sparet på både råmaterialer og transportomkostninger.

 

Kilde politiken.dk

 

Billedet er fra Ikea.com

 

 

Genbrug skaber job til medarbejdere med nedsat arbejdsevne

GR4679.tifAf Bodil HM Olsen

Grundfos har siden februar i år indsamlet gamle udtjente cirkulationspumper, som derefter bliver skildt ad og genanvendt. Det er godt for miljøet, men skaber også meningsfuld beskæftigelse for en gruppe af medarbejdere i Grundfos, der af forskellige grunde har nedsat arbejdsevne.

Indsamlingen foregår i samarbejde med to af landets største vvs-grossister Brødrene Dahl og Sanistål. Senest har virksomheden Lemvigh Müller også meldt sig på banen, og man kan nu aflevere gamle pumper hos de 3 grossister i butikker over hele landet.

Hos Grundfos forventer Bæredygtighedschef Mogens Lindhard, at hjemtagning af egne produkter til kildesortering i fremtiden bliver et lovkrav. ”Knaphed i verdens metaller gør at recycling og genanvendelse bliver nødvendigt i fremtiden. Derfor er det en fordel at starte allerede nu, så vi i fællesskab står med et stærkt afprøvet koncept den dag, det bliver et krav.”
Mindst 90 % af en cirkulationspumpe kan genanvendes.

Kilde: grundfos.dk

 

 

 

Ren luft-teknologi er et eksporteventyr for Danmark

MEC_RenLuftEksportAf Bodil HM Olsen

Eksporten af teknologi der skal give os alle renere luft er steget fra 5 milliarder kroner i 2009 til 9 milliarder i 2013.

Der er i Danmark godt 500 virksomheder, der udvikler løsninger til renere luft og sælger dem i hele verden.

Ren luft-teknologi kan f.eks. være brændeovne med renere forbrænding, renere skibsmotorer, filtre til at rense røgen fra den tunge industri og bedre katalysatorer til biler. En af disse virksomheder er den jyske producent af brændeovne, Hwam, der i 2012 udviklede en brændeovn, der forurener luften markant mindre end normale brændeoven, fordi forbrændingen bliver styret automatisk så den er optimal.

 

Kilde: Miljøministeriet

 

Du kan læse mere om danske ren luft-løsninger på det globale marked her

Ny klimalov der skal sikre CO2-reduktion, vedvarende energi mm. vedtaget

MEC_KlimalovAf Bodil HM Olsen

Den nye klimalov blev endeligt vedtaget i onsdags. Den skal sikre, at selvom regeringer skifter, så skal klimaproblemer og miljøudfordringer fortsat tages alvorligt.

Loven omfatter blandt andet etablering af et klimaråd, der skal yde fagligt kompetent rådgivning til regeringen om klimaproblematikker.

Klimaloven forpligter den til enhver tid siddende klima-, energi- og bygningsminister til at fremsætte nationale klimamålsætninger, der skal sikre fremdriften i Danmarks vej mod at blive et lavemissionssamfund og et samfund baseret 100% på vedvarende energi.

Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer udtaler, at det ikke giver mening at Danmark som følge af klimaloven, har forpligtet sig til en reduktion i udledningen af drivhusgasser, der er dobbelt så høj som resten af EU. De mener, det vil være konkurrenceforvridende. Men klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (billedet) mener, at når vi i Danmark har muligheden for at begrænse miljøbelastningen, så har vi også pligten til at gøre det.

Klimaloven blev vedtaget af et flertal i Folketinget bestående af regeringen, SF, Enhedslisten og Konservativt Folkeparti

 

Kilde: Klima-, energi- og bygningsministeriet, Avisen.dk, Politiken.dk

 

Du kan læse mere om hovedpunkterne i aftalen her

Vi kan se frem til det samfundsnyttige landbrug

MEC_SamfundsnyttigtLandbrugAf Bodil HM Olsen

Det økologiske landbrug skal gøre mere end levere fødevarer. I fremtiden skal det involveres stærkere i lokalsamfundet, skabe liv, jobs og meningsfuld beskæftigelse for borgere med psykiske eller fysiske udfordringer. Det økologiske landbrugs betydnings for natur og drikkevandsbeskyttelse skal tydeliggøres. Og nye ejer-, samarbejds- og financieringsmodeller skal udvikles, så nye økologer får lettere ved at etablere sig.

Det er nogle af målene for det 3 år lange projekt som Økologisk Landsforening i samarbejde med Biodynamisk Forening netop har taget initiativ til. Projektet bliver støttet af VILLUM FONDEN med 16 millioner.

– Vores vision er, at landbrug igen bliver mere værdifuldt for lokalsamfundet, socialt, økonomisk og miljømæssigt. Det kræver nye former for samarbejde landmænd imellem, men også med lokalsamfundet, siger Günther Lorenzen, talsmand for Biodynamisk Forening, som er medinitiativtager til projektet.

– Målene i projektet er ambitiøse: Sammen med lokale kræfter, skal vi udvikle, dokumentere og udbrede helt nye udviklingsveje for økologi. Nye veje som skaber plads til næste generation af økologer, og som finder ny værdi for landmænd og lokalsamfund ved at de går sammen om løsninger på natur, miljø, vækst, jobskabelse og plads til borgere med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer. Potentialet er enormt, siger Ole Bloch Engellyst, leder af Faglig Afdeling i Økologisk Landsforening, og formanden i projektets styregruppe.

Kilde: Økologisk Landsforening