Forfatterarkiv: Bodil HM Olsen

Automatisk affaldssortering afløser manuel

Store anlæg i udlandet har allerede overtaget affaldssorteringen, så man ikke behøver at tænke på det i den private husholdning. I Danmark er der foreløbigt to steder i Jylland, hvor det også foregår.

Af Cecilie Dahlerup

AFFALD: Fagre nye verden er også kommet til forbrændingsanlæggene. Nu kan ny teknologi sortere affaldet fra dagrenovationen, før det bliver sendt til destruktion, selvom det ikke er blevet sorteret hjemmefra. Det betyder, at størsteparten af både metal og papir, pap og plastik kan blive genanvendt. I Braunschweig i Tyskland gælder det for 70 % af 120.000 tons affald.

Samme tendens ser man i Danmark. Foreløbigt er det kun to affaldsanlæg i Vojens og Holstebro, som følger den udvikling, men Dakofa, som er affaldsbranchens videnscenter, oplever en større interesse fra kommunerne og affaldsselskaber rundt om i landet, når det drejer sig om de nye muligheder. En udfordring er sortering af organisk affald, som stadigt foregår i de private hjem og muligheden for biogasanlæg, som kan udvinde energi af affaldet, skriver dagbladet Ingeniøren. Der er rigtigt mange penge at hente for kommunerne ved genanvendelse.

Læs mere:

http://ing.dk/artikel/127646-laer-af-nabolande-her-sorteres-affald-med-trykluft-og-optisk-teknologi

Lastbil sparer miljøet for 20 tons CO2

Fra at være meget fokuseret på indtjening og effektivisering, ser det ud til at en ny type lastbil vil kunne ændre vognmændene til at tænke mere miljørigtigt. Der er nemlig både penge og CO2 at spare.

Af Cecilie Dahlerup

MILJØ: Den svenske lastbilproducent Scania har høje forventninger til deres nye produkt, som opfylder de europæiske miljøkrav ifølge den nye Euro 6 miljønorm, som skal træde i kraft i 2014. Men allerede nu har den danske afdeling Scania Danmark registreret en mærkbar stigning af henvendelser omkring initiativet.  Den store fordel er, at den er miljøvenlig og udleder mindre CO2 end tilsvarende vogne. Håbet er, at den nye model kan får vognmændene til at interessere sig mere for lastbiler, som forurener mindre.

For det første bruger den 20 % mindre brændstof, men der er tænkt hele vejen rundt om både drift og fremstilling og taget højde for ting som bedre vedligeholdelse, reparation og genbrug og skrot, så vognen er mindst muligt belastende for miljøet, især når det drejer sig om CO2.

Læs mere:

http://www.csr.dk/hg/cs/artikel.nsf/0/REDT8SECJ2

Ny AIDS-medicin forhindrer smitte

En undersøgelse i Afrika bekræfter, at HIV-syge kun har en minimal risiko for at smitte, hvis de tager ny medicin.

 Af Cecilie Dahlerup

SUNDHED: AIDS-medicin virker mod smitte. Det er resultatet af en afrikansk undersøgelse som Africa Centre for Health and Population Studies står bag. Foskningscentret har siden 2003 fulgt to områder i Kwa-Zulu Natal og har konstateret en forskel på, hvorvidt befolkningen tager AIDS-medicin eller ej, i forhold til hvor mange der er blevet smittet med HIV i perioden.

Den væsentlige forskel på de to områder er, at der et sted har været adgang til medicinsk behandling, som der ikke har været det andet sted. I alt har 16.500 raske personer deltaget og det er derfor en meget grundig undersøgelse.

Forskerne kan konkludere, at 2,6 pct. af deltagerne blev smittet med HIV. Men der var stor forskel på, om de boede i et område med adgang til medicin eller ej. For i det ene område tog mere end 30 pct. smittede medicin mod deres sygdom og det bevirkede, at der blev smittet 40 pct. færre personer end i det område, hvor kun få syge tog medicin. Det er nu bekræftet at AIDS-medicin kan nedbringe smitte med 96 pct. AIDS er et stort problem i Afrika.

 Læs også:

 http://www.u-landsnyt.dk/blog/7/gode-aids-nyheder

Europæisk samarbejde skal bekæmpe diabetes

DTU deltager i et omfattende internationalt projekt, som skal udvikle nye behandlingsformer for diabetes 2 også kaldes gammelmandssukkersyge.

Af Cecilie Dahlerup

SUNDHED: I dag er 285 mio. mennesker verden over ramt af den alvorlige livstilssygdom og det tal vil stige til 450 mio. indenfor de næste 20 år.  Det skal der gøres noget ved. Derfor har 150 europæiske forskere og en lang række medicinalfirmaer nu oprettet et samarbejde på tværs af landegrænser med det formål at udvikle bedre behandlingsmuligheder. Projektet hedder DIRECT og det står for Diabetes Research for Patient Stratification. Der er et planlagt budget på 300 mio. kr., som skal bruges til udvikling og forskning.

Udfordringen ved at forske i diabetes 2 er, at det er en sygdom, som kan udvikle sig på mange forskellige måder. Det vil kræve flere behandlingsmetoder og de kan blive skelsættende til at bekæmpe årsagen til og udviklingen af sygdommen. For at nå dertil, skal der indhentes en stor mængde information og her kommer DTU i Danmark til at spille en betydelig rolle. Center for Biologisk Sekvensanalyse har fået opgaven med at analysere de data, som bliver indsamlet og som skal være basis for videre udvikling af ny medicin. Det betyder, at dansk forskning kommer til at spille en afgørende rolle for bekæmpelsen af diabetes i fremtiden.

Læs mere:

http://www.dtu.dk/Nyheder/Nyt_fra_DTU.aspx?guid={7C23285D-4005-42FA-8A2B-298BC51A5C99}

Store ambitioner om et grønt Bornholm

På Bornholm vil man inden fem år gøre øen CO2-neutral og selvforsynende med grøn energi. Projektet skal gøre øen til europæisk frontløber.

Af Cecilie Dahlerup

BÆREDYGTIGHED: Der er store planer i gang for tiden på Bornholm. Vindmøller og biogasanlæg skal være fremtidens energikilder. Allerede i dag stammer 33 pct. af al øens energiforsyning fra vedvarende energi fra vindmøller og det bliver ved, lover øens hjemmeside.

Projekt Bright green Island er først landet, når hele øen er gjort klimavenlig. Det burde kunne lade sig gøre allerede indenfor fem år, mener initiativtagerne. Ikke alene er det energivenligt, men det gør øen fuldstændigt uafhængigt af energiforsyning udefra.

Det bliver landbrugsaffaldet, som bliver den overvejende kilde til energi i fremtiden. Det kan bruges til biogasanlæg. Halm og flis bliver energikilde til fjernevarme og vindkraft skal bruges til opladning af el-biler.

Mht. den energi som bruges til boliger er der her et stort potentiale for at spare energi, fordi hele 40 pct. af det samlede energiforbrug går til opvarmning. Her er det to bornholmske virksomheder, som har taget initiativ til at udvikle passiv-huse efter tysk model med det lavest mulige energiforbrug.

Desuden skal der spares 25 pct. af energien til spildevandshåndtering og der en lang række andre initiativer i gang, som skal udvikle Bornholm i retning af selvforsyning og miljøvenlig bæredygtighed i en grad, så øen kan skille sig ud som europæisk rollemodel.

Læs også:

http://www.bornholm.dk/cms/site.aspx?p=677

Danskerne vælger etiske rejser

Indenfor de seneste år er der sket en holdningsændring, når det gælder valg af rejser. En fjerdedel af de rejsende er blevet mere kvalitetsbevidste, når det gælder bløde værdier, frem for at tænke priser.

Af Cecilie Dahlerup

TRANSPORT: En ny undersøgelse, som rejseselskabet Apollo har lavet i samarbejde med Kompas Kommunikation blandt 1500 adspurgte brugere, viser, at mange danskere synes, at det er vigtigt, at rejseselskaber generelt er socialt ansvarlige. Også interessen for hensyn til miljø spiller en rolle, når danskeren skal vælge sin rejse og det er en udvikling, som er sket indenfor de seneste år.

Der er udarbejdet en statistik, som viser, at 21 pct. af brugerne vælger rejsebureau efter, om det er socialt ansvarligt. Der er svaret forskelligt i de forskellige regioner i Danmark. Når det drejer sig om midtjyderne, er 27 pct.  meget opmærksomme på den sociale profil, mens tallet er nede på 18 pct. for region Syddanmark.  Svarene i undersøgelsen er også forskellige, alt efter hvilken aldersgruppe man spørger. Her er det 25 pct. af danskerne over 65 år, der er mest interesserede i social ansvarlighed og de unge under 30, er mindst interesserede med kun 22 pct.

Da Apollo for fem år siden indførte en ”geen-seat” ordning, hvor en rejsende har mulighed for at bidrage med et beløb som kompensation for den CO2-udledning, som rejsen er årsag til, var der så godt som ingen interesserede. Nu kan rejseselskabet spore en meget mere aktiv trafik på deres hjemmeside for ordningen. I Apollo er man begejstrede for resultatet. Det viser, at der er sket en ændring af danskernes holdning i løbet af få år.

Læs mere:

http://www.csr.dk/hg/cs/artikel.nsf/0/LANN8S8GYA

Energimærkning af TV gennemført

På trods af startvanskeligheder er det lykkedes for at Energistyrelsen at indføre landsdækkende energimærkning af nye tv-apparater.

Af Cecilie Dahlerup

POLITIK: Fra d. 20. december sidste år er det blevet lovpligtigt at energimærke alle tv-apparater tydeligt hos forhandlerne. På trods af påbuddet, som kommer fra EU, valgte mange forhandlere alligevel ikke at bruge de energimærker, som producenterne skal lade følge med de nye tv-apparater.

Det skyldes ifølge Energistyrelsen, at butikkerne ikke var opmærksom på den nye regel.

Men det er de blevet nu. Det Økologiske Råd har nemlig gennemført en stikprøvekontrol, som viste, at stort set alle større varehuse og kæder på nær Elgiganten ikke havde gennemført energimærkningen. Og det fik Energistyrelsen til at reagere, så alle butikker fik besked om påbuddet.

– Butikkerne blev informeret en uge efter anmeldelsen fra Det Økologiske Råd, siger Pia Westfahlen, sekretariatschef i Energistyrelsen.

Resultatet er, at en række forhandlere har henvendt sig for at få opklarende svar på nogle spørgsmål omkring mærkningen og det har resulteret i en bedre energimærkning på landsplan, så forbrugerne nu lettere kan orientere sig om produkternes energiforbrug og ifølge Det Økologiske Råd dermed sænke Danmarks og EU´s energiforbrug og CO2-udledning.

Butikkerne kan risikere bøde, hvis loven ikke overholdes.

Læs mere:

http://www.csr.dk/hg/cs/artikel.nsf/0/LANN8QPJNA

 

Vand-kraft i miniformat

Ny vandoplader kan producere strøm til mobiltelefoner. Ved at tilsætte en skefuld vand kan specielt designede batterier få ny levetid.

Af Cecilie Dahlerup

ENERGI: Nu kan man være uden adgang til en stikkontakt i dagevis uden at miste forbindelsen til sin mobiltelefon af den grund. En ny brændselscelle har set dagens lys. Den kan omdanne brint i helt almindeligt vand til el og i en mængde, så man kan bruge den til at oplade en mobiltelefon, en GPS eller et kamera. Producenterne af den nye PowerTrekk Fuel Cell Charger det svenske firma My FC, regner med, at det især vil være nyttigt de mange steder i verden, hvor man ikke let har adgang til en stikkontakt.

– Dette gælder for folk der til dagligt bruger mobiltelefon over hele verden og for folk i nye markeder og udendørs entusiaster. Med lanceringen af verdens første vandbaserede brændselscelle til kommercielt brug er der nu en mulighed for at bruge grøn energi, når der er behov for en bærbar energikilde, skriver My FC i en pressemeddelelse.

Brændeselscellen oplader udstyret ved hjælp af et USB-stik og er ikke selv større end en mobil, så den er nem at have med i lommen.

Læs mere:

http://www.powertrekk.com/

Energistyrelsen eksporterer grøn energi til Kina

 Energistyrelsen i Danmark har indgået et nyt stort samarbejde med China National Renewable Energy Centre (CNREC) i Kina, som kan føre til eksport af danske miljøvenlige energiprodukter.

Af Cecilie Dahlerup

ENERGI: I Kina har man udarbejdet en femårsplan frem mod 2015, som har til hensigt at forebygge klimaforandringer og skære ned på fossile brændstoffer.

Kina ønsker at gøre energiproduktionen mere grøn og samarbejdet skal dels føre til vidensdeling blandt de to lande men også eksport af dansk teknologi på området.

– Overgangen til en lavemissionsøkonomi i Kina og i andre vækstøkonomier er helt afgørende for, at vi kan løse den globale klimaudfordring, siger Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Det nye samarbejde kan skabe vækst både for danske og kinesiske virksomheder.

Læs mere:

http://www.csr.dk/hg/cs/artikel.nsf/0/LANN8RSHYX

Lettere adgang til lægehjælp i Bangladesh

 I Kalikar i Bangladesh har regeringen uddelt mobiltelefoner til alle de offentlige sygehuse for at kunne betjene patienter døgnet rundt.

Af Rupal  Pandya og Cecilie Dahlerup

SUNDHED: Man kan ringe eller send en sms-besked til sundhedspersonalet for at få gratis rådgivning om helbred, påmindelser om pleje af for tidligt fødte børn eller for at klage over en behandling.

Landet har en meget stor andel af læger i forhold til WHO´s anbefalinger. Bangladesh har 140 millioner indbyggere og i øjeblikket er der en læge for hver 3200 indbyggere og en hospitalsseng for hver 1738 mennesker. Ifølge WHO  bør der være en læge per 10.000 indbyggere.

For at syge kan komme i kontakt med en af de mange læger i landet – især i de områder som er svært tilgængelige – forsøger man nu at tilbyde en ordning med mobiltelefoner som hotline med døgnservice.

Læs mere:

http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/24-02-12/bangladesh-mobiltelefonen-giver-bedre-adgang-til-s