Forfatterarkiv: Bodil HM Olsen

Mikro-lån til u-lande i væks

Den danske bank Oikos er gået frem, viser det nye årsregnskab for 2011.

Af Cecilie Dahlerup

Oikos er navnet på en bank med det idealistiske mål at fremme muligheder for lån til fattige i u-lande. Bankens etiske profil har sikret dem en stabil fremgang hele året. Samtidigt har banken en meget forsigtig forretningsdrift.  Bundlinien har vist et stort indlånsoverskud de seneste år. Der er udlånt 10,5 mio. kr. De mikrolån som man tilbyder er populære blandt verdens fattige. Banken har givet overskud på 316.000 kr. og har eksisteret i 18 år.

Læs også:

http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/14-04-12/2011-blev-et-godt-r-idealistisk-sindet-pengeinstit

Ny plan skal rense danske farvande

Antallet af skadelige fiskeæg, larver og alger fra udenlandske have skal minimeres.

Af Cecilie Dahlerup

HAVMILJØ: Den danske natur skal beskyttes mod dyr og planter som ikke har naturlige fjender i vores økosystem og derfor er til skade for havmiljøet. Det mener Naturstyrelsen og det betyder, at der nu skal indføres en ny praksis, når det drejer sig om skibsfart. De skadelige arter kommer til Danmark med internationale fartøjer. De bruger havvand fra deres eget land til at stabilisere skibene med. Og nogle gange bliver vandet lukket ud heroppe. Men det skal være slut nu. Der skal indføres nye krav til renseanlæg på skibene, så vandet er fri for dyr og planter, når det bliver tømt ud i vores farvande.

http://www.naturstyrelsen.dk/Nyheder/2012/rent_Ballastvand_nu.htm

Madspild på dagsordenen

Agrotech inviterer til to konferencer i København og Århus om madspil.

Af Cecilie Dahlerup

BÆREDYGTIGHED: Der bliver smidt alt for meget mad ud på arbejdspladser rundt om i landet og derfor vil Agrotech videregive deres erfaringer om, hvordan man kan undgå det og spare penge. Initiativet bygger på resultater fra projektet ”Bæredygtig bespisning”. Arrangementerne finder sted d. 17. og 26. april.

Læs mere:

http://www.teknologiportalen.dk/Det+tilbyder+vi/Arrangementer/Konference+om+madspild

Slut med dumpning af computere i u-lande

Ny miljøaftale forhindrer at skrot-computere ikke havner på lossepladser, men bliver genbrugt. Målet er at beskytte miljøet og befolkningen mod de giftige materialer i computerne.

Af Sheila Nana Barfi og Cecilie Dahlerup

AFFALD: En omfattende aftale mellem FN International Telekommunikations Union (ITU) og Basel Konventionens sekretariat (SBC) blev underskrevet mandag d. 12. marts 2012. Den skal forhindre at giftige materialer i elektronisk udstyr forårsager omfattende skader på miljøet og den tredje verdens befolknings sundhed. Nu skal det genbruges i stedet for at blive smidt på lossepladsen, hvor især metallerne fra gamle computere forurener jorden.

De to parter skal for fremtiden udveksle oplysninger samarbejde på fælles projekter og programmer. De vil også udvikle fælles standarder for dumping af elektronisk affald verden over.

–  IKT-sektoren har allerede gjort betydelige fremskridt med at forbedre miljøpræstationer og reducere e-affald gennem forbedringer af praksis og standarder, siger ITU generalsekretær Hamadoun Touré.

Hvis mængden af elektronisk affald uhindret fortsætter med at vil vokse i samme hastighed, som tilfældet er i dag, bliver konsekvensen, at u-lande bliver forurenet med tungmetaller som dioxin og bly, som er skadeligt for mennesker. Det afrikanske land Ghana importerer 215.000 tons elektronik hvert år og 70 pct. af det er brugte produkter. Yderligere 15 pct. af dette er affald og resten har en kort levetid. Derfor bliver meget smidt ud. Men nu arbejder man på at iværksætte indsamling og genbrug af især metallerne kobber og stål.

Læs mere:

http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/15-03-12/fn-aftale-vil-milj-sikre-dumpning-af-skrot-compute

Danmark erstatter benzin med brint

Den nye energiaftale vil fremover støtte brint som energikilde til brintbiler. Planen er, at de skal på vejene allerede i 2015.

Af Cecilie Dahlerup

BRINT: I Tyskland er der både brintbiler og busser i både Berlin og Hamburg. Nu er turen kommet til os. Brintbiler skal ud på de danske veje for at løse problemer med forurening og CO2. Det er blevet besluttet af et enigt folketing i en ny energiaftale. Og dermed bliver Danmark det første land i verden til at søsætte et meget storstilet og landsdækkende brintprojekt.

Massive investeringer

Der skal bygges brinttankstationer i hele landet med en afstand, så man kan køre hen til den næste på en kvart optankning ifølge Hydrogen link. Det kommer samtidigt til at betyde 6.000 nye danske arbejdspladser og en årlig eksport på 10 milliarder kroner.

Der er forsket i brint i mange år både herhjemme og i udlandet og det er den viden man nu har, som skal udfoldes i praksis i stor målestok. Der er afsat 70 mio. kr. i en særlig pulje som desuden skal tilgodese elbiler.

http://www.energy-supply.dk/article/view/79156/netvaerk_energiaftalen_et_gennembrud_for_brintbiler

http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/228767/regeringen_indgaar_bred_energiaftale.html

Fælles EU aftale om grøn økonomi

Nu vil EU´s miljøministre sammen arbejde for en global grøn økonomi, som kommer til at betyde, at der skal arbejdes på hele verdens klimaudfordringer.

Af Cecilie Dahlerup

POLITIK: Miljøministrenes nye samarbejde har udgangspunkt i statsministrenes beslutning fra marts måned. Europa skal gå foran for at skabe vækst og arbejdspladser i en grøn økonomi, som i højere grad end nu inddrager miljøet på et internationalt plan.

For fremtiden skal et lands økonomi ikke alene måles i bruttonationalprodukt, men også miljømæssige og sociale aspekter skal medregnes, så økonomien får tre dimensioner.

EU skal fremover fastsætte rammer for bæredygtig energi, vand, økosystemer, havene og ressourceeffektivitet især affald. Det skal delvist finansieres af det private erhvervsliv, men meso-økonomier som byer og fagforeninger skal også involveres. To vigtige mål i aftalen er at bekæmpe fattigdom og udfase miljøskadelige stoffer.

Ministrene vil arbejde frem mod FN’s konference om bæredygtig udvikling, Rio+20, som finder sted i Brasilien i juni 2012. Det er besluttet, at Rio skal fastsætte et globalt program for bæredygtigt forbrug og produktion og at der skal etableres en FN miljøorganisation.

Læs også:

http://www.mim.dk/Nyheder/20120309_EU_groent_lederskab.htm

Fagmesse for grøn energi i Polen

Der er nu åbent for tilmelding til den store årlige begivenhed.

Af Cecilie Dahlerup

ARRANGEMENT: Polen er et land, som stadigt har et stort potentiale for vedvarende energi og den er et vigtigt led i landets energiforsyning. Derfor holdes der hvert år en erhvervsmesse – RENEXPO® Poland – arrangeret af REECO Poland Sp., hvor forhandlere kan udstille deres produkter i forskellige kategorier. Det drejer sig blandt andet om biogas, vindenergi, solenergi, varmepumper og vandenergi.

RENEXPO® Poland er også et omdrejningspunkt for den politiske udvikling omkring vedvarende energi, fordi der bliver afholdt konferencer, hvor der bliver diskuteret lovstof, som skal udvikle området. I det hele taget er der lagt et tæt fagligt program med mange oplevelser og muligheder på fagmessen.

Næste gang der afholdes International Renewable Energy Trade Fair – RENEXPO® Polander 17-18.10.2012 i centret i Warszawa.

Også danske virksomheder og andre interesserede er velkomne til at deltage. Hvis man vil vide mere, kan man skrive til info@reeco-poland.pl. eller se RENEXPO® Polands hjemmeside.

Læs mere:

http://www.renexpo-warsaw.com/targi.html?&L=1

Rekordstor støtte til forskning i psykiatri

En række danskere forskere starter et nyt projekt op som skal løse gåderne omkring psykisk sygdom. Sammen håber de at finde løsninger som kan give patienterne et bedre liv og bedre behandling end der er i dag.

Af Cecilie Dahlerup

SUNDHED: Lundbeckfonden har besluttet sig for at give ikke mindre end 121 mio. kr. til et projekt, som har til hensigt at afdække årsagerne til omkring fem alvorlige psykiske sygdomme. Det er den største bevilling til psykiatrisk forskning i Danmark nogensinde.

Undersøgelsen kommer til at omfatte skizofreni, manio-depressivitet, depression, autisme og ADHD og kommer meget bredt omkring alle aspekter ved sygdommene. Resultatet kan blive en mere effektiv behandling, som er særligt designet til den enkelte patient ud fra patientens genetiske profil, miljø og kliniske sygdomme, skriver Videnskab.dk.

Målet er, at opdage nye metoder og sammenhænge til forebyggelse og behandling og der skal forskes både i gener og i medicinering, for at finde ud af hvilken betydning arv og miljø har og hvilke forskellige vinkler sygdommene kan angribes fra.

Man har nemlig iagttaget, at sygdommene viser sig på forskellige måder hos forskellige patienter. Derfor har forskerne på forhånd en hypotese om, at det kan give en god effekt at behandle forskellige syge personer med samme diagnose på forskellige måder og det skal nu undersøges til bunds.

http://videnskab.dk/kort-nyt/hvorfor-bliver-mennesker-psykisk-syge

Varmere vejr giver mindre CO2-forbrug

Der har været en markant nedgang i forbruget af den traditionelle energi og et endnu større fald i udledningen af CO2 i 2011, viser en ny statistik.

Af Cecilie Dahlerup

ENERGI: Energiforbruget i Danmark fald drastisk i 2011 i forhold til de tidligere år. Hele 5,8 pct.  Det viser nye tal som netop er offentliggjort af Energistyrelsen.  Årsagen er det varmere vejr, import af el og en større andel af vindkraft.

Den positive udvikling ser ud til at fortsætte, fordi der er en fortsat stigning i forbruget af vedvarende energi. Det er især kul og naturgas som kraftvarmeværkerne har sparet på. Her er forbruget faldet med hhv. 16,2 pct. og 16,7 pct. Andelen af forbruget af vedvarende energi er steget fra 20, 2 pct. til 22,1 pct. altså med 1,9 pct. fra 2010 til 2011.

Der er virkeligt gode tal for CO2-udledningen.  CO2 eller kuldioxid, som især stammer fra forbrænding af fossile brændstoffer som olie, kul og gas, skaber klima-problemer, fordi den danner huller i det ozonlag i atmosfæren, som beskytter jordkloden fra solens stråler.

Siden 1990 er udledningen faldet med 25 pct. i Danmark og alene sidste år var faldet på 2,4 pct. Så udledningen falder stabilt år efter år.  Danmarks udleder nu mindre CO2 end målet var i forhold til vores forpligtelse i Kyoto-aftalen.

Alt i alt er der produceret 10 pct. mere energi end vi selv har brugt og der er også sket et markant fald i det totale energiforbrug eftersom produktionen er faldet 9,4 pct. og det er gode nyheder for vores miljø. Det er nemlig blevet renere.

http://www.videnomenergi.dk/Leksikon/Energi-og-klimapolitik/Kyotoaftalen.aspx

Bornholm får naturligt nedbrydeligt kongrescenter

Som et led i et projekt som skal gøre Bornholm til en grøn og bæredygtig ø, vil der nu blive bygget et nyt kongrescenter efter moderne principper om fuldstændig bæredygtighed.

Af Cecilie Dahlerup

BYGGERI: Grøn arkitektur vinder indpas i flere og flere byggeprojekter og nu er turen kommet til Bornholm som en del af en miljøeffektivisering af øen. Det nye Green solution house skal bygges ved Hotel Ryttergården i Rønne og får plads til 400 mennesker.

Det som gør dette byggeri ekseptionelt er, at det er et af de første byggerier i Europa, som er bygget efter ”Cradle to cradle” konceptet, som er udviklet af den amerikanske arkitekt William McDonough.

Når man bygger på den måde, skal alle de materialer som bruges enten kunne genanvendes eller nedbrydes 100 pct., så det ikke belaster naturen. Det gælder ikke kun i byggeprocessen men også videre frem i det daglige brug af huset. Der kommer nemlig særlige affaldssystemer, solceller som skal tilføre energi til huset og der er tilknyttet drivhuse, så huset er selvforsynende med frugt og grønt til gæsterne. Her er det planen, at man skal genbruge regnvand. Hensigten er fuldstændigt at undgå affald.

Kongrescentret skal tiltrække mødeturister og dermed støtte øens erhvervsliv generelt.

Læs mere:

http://www.fbbb.dk/Default.asp?ID=1&M=DCUE_News&DCUE_NewsID=1292