Tang som kilde til energiproduktion

Det amerikanske energiministerium har investeret 10 mio. kr. i at udforske og udvikle tanglandbrug og høstmetoder. Udgangspunktet er at tang kan blive meget effektivt og konkurrencedygtigt forarbejdet til biobrændstof, der kan bruges til at producere el og biobrændstof til transportsektoren. Læs mere her.