Kategoriarkiv: Politik

Ny klimalov der skal sikre CO2-reduktion, vedvarende energi mm. vedtaget

MEC_KlimalovAf Bodil HM Olsen

Den nye klimalov blev endeligt vedtaget i onsdags. Den skal sikre, at selvom regeringer skifter, så skal klimaproblemer og miljøudfordringer fortsat tages alvorligt.

Loven omfatter blandt andet etablering af et klimaråd, der skal yde fagligt kompetent rådgivning til regeringen om klimaproblematikker.

Klimaloven forpligter den til enhver tid siddende klima-, energi- og bygningsminister til at fremsætte nationale klimamålsætninger, der skal sikre fremdriften i Danmarks vej mod at blive et lavemissionssamfund og et samfund baseret 100% på vedvarende energi.

Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer udtaler, at det ikke giver mening at Danmark som følge af klimaloven, har forpligtet sig til en reduktion i udledningen af drivhusgasser, der er dobbelt så høj som resten af EU. De mener, det vil være konkurrenceforvridende. Men klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (billedet) mener, at når vi i Danmark har muligheden for at begrænse miljøbelastningen, så har vi også pligten til at gøre det.

Klimaloven blev vedtaget af et flertal i Folketinget bestående af regeringen, SF, Enhedslisten og Konservativt Folkeparti

 

Kilde: Klima-, energi- og bygningsministeriet, Avisen.dk, Politiken.dk

 

Du kan læse mere om hovedpunkterne i aftalen her

Danmark kan omstilles til 100% vedvarende energi nu, siger energiministeren

Af Bodil HM Olsen

De teknologier vi har til rådighed i dag er tilstækkelige til at Danmark kan køre på 100% vedvarende energi. En scenarierapport som Energistyrelsen har lavet viser desuden, at det kun vil være lidt dyrere end hvis vi fortsætter med at bruge fossilt brændstof. Merudgiften kommer hovedsageligt fra  transportsektoren, hvor de teknologiske løsninger stadig er dyre.

Hvis Danmark går i gang med denne omstilling, vil vi ikke kun leve op til klimaforskernes anbefalinger. Luftforureningen i byerne vil falde betragteligt. Støjen fra vejene vil blive reduceret, når bilerne kører på el. Vi vil bevare vores uafhængighed af energiimport fra uroplagede dele af verden. Vi vil udbygge den førerposition indenfor grøn energiteknologi, der alene i 2013 indbragte Danmark 38 milliarder i eksportindtægter og mange grønne arbejdspladser i landet, vurderer klima-, energi- og bygningsministeriet.

Danmark skal satse på grøn energi og gå forrest i kampen mod klimaforandringerne, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg.

Kilde: Klima-, Energi og Bygningsministeriet.