Kategoriarkiv: Organisationer

De kæmper for 28 timers arbejdsuge – og det ser ikke håbløst ud

Der sker interessante ting i Tyskland for tiden. Europas største og stærkeste fagbevægelse IG Metall går med en række 24 timers strejker i spidsen for 28 timers arbejdsuge og for mere tid til familie og børn. Der er blandt medlemmerne bred opbakning og det ser ud til at der er ved at ske gennembrud i hvert fald i en af delstaterne – Baden-Württemberg. Læs mere her.   Seneste: Læs  “Tyske fagforeninger har gennemtrumfet en arbejdsuge på 28 timer. Er tiden inde til at stille samme krav i Danmark?

 

Solenergi-sektoren skaber jobs 10 gange hurtigere end andre sektorer

Here comes the sunAf Bodil HM Olsen

Fra 2012 til 2013 blev der skabt 20% flere jobs i den amerikanske solenergiindustri. Til sammenligning var den generelle jobvækst i USA kun på 1.9%. 142.000 amerikanere er ansat indenfor solenergi, og man regner med at der vil blive skabt 22.000 flere jobs i denne sektor i 2014, ifølge en rapport fra The Solar Foundation.

Solenergi skaber jobs i egne af landet, der ellers er særligt hårdt ramt af arbejdsløshed, og lønningerne indenfor området er gode i forhold til amerikanske standarter. Installatører tjener det samme som faglærte elektrikere og VVs’ere.

I USA er det blevet betydeligt billigere for kunderne at opsætte solpaneler, og det har sat ekstra gang i solindustrien.

Præsident Barack Obama har som mål at USA i 2020 skal bruge dobbelt så meget vedvarende energi i elektricitetsproduktionen.

The Solar Foundation er en non-profit organisation, der arbejder med forskning og uddannelse inden for solenergiindustrien.

Du kan læse mere her

 

1.6 milliarder mere via satspuljen til de svageste i samfundet

Af Bodil HM Olsen

Satspuljen, der er rettet mod at hjælpe svage og udsatte grupper i samfundet, får et ekstra engangsbeløb på 1.6 mia. og herefter  0.3 mia. ekstra om året. Det er regeringens ønske at en væsentlig del af midlerne skal gå til at styrke psykiatriindsatsen. Den fremlægger desuden om kort tid en psykiatrihandlingsplan og lægger dermed op til forhandlinger med forligspartierne bag satspuljen.

De 1.6 mia. er dog ikke “nye midler” men penge som satspuljen er blevet “snydt for” tidligere. Efter en systematisk gennemgang at projekter under satspuljen helt tilbage fra 1990erne, opdagede man at  penge, der blev frigivet når satspuljestøttede projekter ophørte, i nogle tilfælde,  ikke blev tilbageført til satspuljen men røg i statskassen. I løbet af satspuljens levetid har denne fejl kostet satspuljen 1.6 mia. kr., og det er dette beløb der nu tilbageføres.

 

Fakta om satspuljen

  • Satsreguleringsordningen blev indført i 1990 ved lov om en satsreguleringsprocent (satsreguleringsloven). Satspuljen anvendes til foranstaltninger på social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på forbedring af vilkårene for overførselsindkomstmodtagere og svage grupper.
  • Satspuljeordningen indebærer, at der tilføres nye midler til satspuljen på op til 0,3 pct. af udgifterne til overførselsindkomster, hvis lønudviklingen overstiger 2 pct.
  • Hvert år forhandler satspuljepartierne om et eventuelt nyt puljebeløb tillagt frigivne midler fra udløb af satspuljebevillinger og uforbrugte satspuljemidler.
  • Den akkumulerede satspuljeramme er knap 13 mia. kr., og satspuljen finansierer helt eller delvist knap 800 ordninger og projekter.
  • De ordninger og projekter, som satspuljen støtter, omfatter eksempelvis hjælp til udsatte børn og unge, udsatte grupper på arbejdsmarkedet, handicappede, indsats for stofmisbrugere og psykiatri. Samtidig modtager en række frivillige organisationer støtte fra satspuljen.

 

Kilde: Finansministeriet

 

 

 

Stavekontrol sendte kr. 27.000 til nødhjælpsarbejde

MEC_StavekontrolNoedhjaelp
Af Bodil HM Olsen

Under weekendens finale i tv-programmet Big Brother kom 180 seere ved en fejl til at donere 150 kroner hver til Folkekirkens Nødhjælps arbejde. Det skete da de ville sms-stemme på Big Brother-deltageren Nirvana med koden NIR, som deres telefoners stavekontrol ændrede til MOR og i stedet for en stemme til Big Brother blev det til en donation til børn i Zambia.

Big Brother seerne kan dog få den ufrivillige donation refunderet hos Folkekirkens Nødhjælp, hvis de sender en mail til kontakt@dca.dk

Folkekirkens Nødhjælp oprettede sms-indsamlingen MOR i forbindelse med Danmarks Indsamling, der i år havde overskriften ’Når mor mangler’. Ved at sende MOR til 1220 støtter man Folkekirkens Nødhjælps arbejde i Zambia, hvor børn og eneforsørgeres muligheder for at skabe et bedre liv er i fokus.

Kilde: Folkekirkens Nødhjælp

Græsrodsorganisation hjælper tusindvis af mennesker ud af håbløs gæld

MEC_Rolling Jubileee_medium
Af Bodil HM Olsen

Non profit-organisationen Rolling Jubilee er en udløber af Occupy Wallstreet-bevægelsen, og det er indtil videre lykkedes dem at rejse kapital til at købe flere tusind amerikanere ud af håbløs gæld.

Organisationen mener, at det er forkasteligt at mennesker bliver fanget i håbløse gældsfælder på grund af huslån, studielån eller lån til lægehjælp. 62% af de amerikanere der går personligt fallit, gør det på grund af gæld fra hosptalsindlæggelser, lægehjælp og medicin, ifølge Rolling Jubilee.
Samtidig med at de hjælper gældsplagede amerikanere, ønsker de også at kaste et kritisk lys på det de opfatter som et sygt financielt system, der blandt andet giver mulighed for handel med gældsbeviser.

De gældsbeviser der bliver handlet er på gæld som kreditor (udlåner) allerede har afskrevet skattemæssigt, fordi de vurderer at låneren er ude af stand til at tilbagebetale. Kreditor har nu mulighed for at sælge gældsbeviset til andre til f.eks. 10% af det fulde beløb. Låneren hæfter dog stadig for det fulde beløb.
Herefter vil den nye ejer af gældsbeviset forsøge at inddrive gælden ved hjælp af et inkassofirma eller ved andre metoder. Der er dermed et sekundært marked med mulighed for profit. Rolling Jubilee benytter sig af denne mulighed og opkøber gældsbeviser. Men i stedet for at inddrive gælden eftergiver de den og frigør dermed låneren af sin gæld.

Du kan læse mere her:

www.rollingjubilee.org

www.strikedebt.org

 

Hjælp og støtte til dem der bliver klemt i systemet i forbindelse med sygdom

MEC_Klemt
Af Bodil HM Olsen

Lægen Stig Gerdes kunne ikke længere holde ud stiltiende at se patienter i sin praksis, der fik dårlig behandling i det offentlige system. Derfor startede han den sociale “modstandsbevægelse” Klemt.

Klemt er et netværk for borgere, der ellers har kæmpet alene og ofte forgæves mod systemet.

Formålet med Klemt er at:

– få stoppet brugen af mangelfulde eller lovstridige lægeskøn fra lægekonsulenten.

– undgå at syge borgere alene gennem dårlig sagsbehandling får tilstødende sygdomme, de skal kæmpe med oveni det, der oprindeligt sendte dem ind i systemet.

– at samle oplysninger til politikerne om, hvordan deres love bliver forvaltet.

– at skabe netværk og støtte, så den enkelte borger ikke føler sig alene og magtesløs

– at udveksle viden om lovgivning og anden erfaring.

– at få stoppet den topstyrede sagsbehandling og at få givet sagsbehandlerne større råderum og medbestemmelse i de enkelte sager.

– at få sikret en grundig, sandfærdig, respektfuld og fair sagsbehandling – hver gang.

 

Læge Stig Gerdes modtager gerne forslag og beretninger fra borgere, der føler, de er kommet i klemme i systemet .

 

Han kan kontaktes på tlf.: 21 70 46 00

 

Du kan læse mere på hjemmesiden Klemt.dk

Her kan du også finde links til Facebookgrupper under Klemt

 

Kommuner vil gøre deres ansatte til ex-billister

MEC_TestElcykel
Af Bodil HM Olsen

Ansatte ved kommuner på Sjælland og Fyn samt alle Region Hovedstadens hospitaler får i perioden 1. april 2014 – 1. juni 2016 mulighed for at låne en elcykel i 3 måneder ad gangen. Formålet er at udbrede kendskabet til elcykler, øge medarbejdernes sundhed og trivsel, nedbringe trængslen, CO2-udledningen og luftforureningen.
For at være med skal man have mere end 5 kilometer til arbejde og normalt pendle i bil. Hvis 3 ud af 5 testpersoner vælger at blive ex-billister efter testperioden vil det medføre en årlig reduktion i CO2 udledningen på 410 tons.
En elcykel udleder 12 g CO2 pr kilometer, mens en bil i gennemsnit udleder 132 g, så projektet giver gevinster for både sundhed og miljø. Test en elcykel er blevet godt modtaget af de ansatte, og alene fra Region Hovedstaden har 530 hospitalsansatte meldt sig til forsøget.

Ud over Region Hovedstadens hospitaler er kommunerne Albertslund, Ballerup, Frederiksberg, Gladsaxe, Høje-Taastrup, Gentofte, Odense og Roskilde med i projektet.