Kategoriarkiv: Organisationer

En NGO, der har flyttet dagsordenen

For fire år siden var der ingen der talte om microplast og de dramatiske miljøeffekter de afstedkom. For fire år siden var opmærksomheden på plast og havmiljøet og plast og CO2-udslippet yderst begrænset. Det har ændret sig. En væsentlig rolle her har NGOen PlasticChange spillet. De viser at er man tilpas passioneret og dedikeret kan man – få mennesker – virkelig sætte sig spor. Se mere her.

De kæmper for 28 timers arbejdsuge – og det ser ikke håbløst ud

Der sker interessante ting i Tyskland for tiden. Europas største og stærkeste fagbevægelse IG Metall går med en række 24 timers strejker i spidsen for 28 timers arbejdsuge og for mere tid til familie og børn. Der er blandt medlemmerne bred opbakning og det ser ud til at der er ved at ske gennembrud i hvert fald i en af delstaterne – Baden-Württemberg. Læs mere her.   Seneste: Læs  “Tyske fagforeninger har gennemtrumfet en arbejdsuge på 28 timer. Er tiden inde til at stille samme krav i Danmark?

 

Solenergi-sektoren skaber jobs 10 gange hurtigere end andre sektorer

Here comes the sunAf Bodil HM Olsen

Fra 2012 til 2013 blev der skabt 20% flere jobs i den amerikanske solenergiindustri. Til sammenligning var den generelle jobvækst i USA kun på 1.9%. 142.000 amerikanere er ansat indenfor solenergi, og man regner med at der vil blive skabt 22.000 flere jobs i denne sektor i 2014, ifølge en rapport fra The Solar Foundation.

Solenergi skaber jobs i egne af landet, der ellers er særligt hårdt ramt af arbejdsløshed, og lønningerne indenfor området er gode i forhold til amerikanske standarter. Installatører tjener det samme som faglærte elektrikere og VVs’ere.

I USA er det blevet betydeligt billigere for kunderne at opsætte solpaneler, og det har sat ekstra gang i solindustrien.

Præsident Barack Obama har som mål at USA i 2020 skal bruge dobbelt så meget vedvarende energi i elektricitetsproduktionen.

The Solar Foundation er en non-profit organisation, der arbejder med forskning og uddannelse inden for solenergiindustrien.

Du kan læse mere her

 

1.6 milliarder mere via satspuljen til de svageste i samfundet

Af Bodil HM Olsen

Satspuljen, der er rettet mod at hjælpe svage og udsatte grupper i samfundet, får et ekstra engangsbeløb på 1.6 mia. og herefter  0.3 mia. ekstra om året. Det er regeringens ønske at en væsentlig del af midlerne skal gå til at styrke psykiatriindsatsen. Den fremlægger desuden om kort tid en psykiatrihandlingsplan og lægger dermed op til forhandlinger med forligspartierne bag satspuljen.

De 1.6 mia. er dog ikke “nye midler” men penge som satspuljen er blevet “snydt for” tidligere. Efter en systematisk gennemgang at projekter under satspuljen helt tilbage fra 1990erne, opdagede man at  penge, der blev frigivet når satspuljestøttede projekter ophørte, i nogle tilfælde,  ikke blev tilbageført til satspuljen men røg i statskassen. I løbet af satspuljens levetid har denne fejl kostet satspuljen 1.6 mia. kr., og det er dette beløb der nu tilbageføres.

 

Fakta om satspuljen

  • Satsreguleringsordningen blev indført i 1990 ved lov om en satsreguleringsprocent (satsreguleringsloven). Satspuljen anvendes til foranstaltninger på social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på forbedring af vilkårene for overførselsindkomstmodtagere og svage grupper.
  • Satspuljeordningen indebærer, at der tilføres nye midler til satspuljen på op til 0,3 pct. af udgifterne til overførselsindkomster, hvis lønudviklingen overstiger 2 pct.
  • Hvert år forhandler satspuljepartierne om et eventuelt nyt puljebeløb tillagt frigivne midler fra udløb af satspuljebevillinger og uforbrugte satspuljemidler.
  • Den akkumulerede satspuljeramme er knap 13 mia. kr., og satspuljen finansierer helt eller delvist knap 800 ordninger og projekter.
  • De ordninger og projekter, som satspuljen støtter, omfatter eksempelvis hjælp til udsatte børn og unge, udsatte grupper på arbejdsmarkedet, handicappede, indsats for stofmisbrugere og psykiatri. Samtidig modtager en række frivillige organisationer støtte fra satspuljen.

 

Kilde: Finansministeriet

 

 

 

Stavekontrol sendte kr. 27.000 til nødhjælpsarbejde

MEC_StavekontrolNoedhjaelp
Af Bodil HM Olsen

Under weekendens finale i tv-programmet Big Brother kom 180 seere ved en fejl til at donere 150 kroner hver til Folkekirkens Nødhjælps arbejde. Det skete da de ville sms-stemme på Big Brother-deltageren Nirvana med koden NIR, som deres telefoners stavekontrol ændrede til MOR og i stedet for en stemme til Big Brother blev det til en donation til børn i Zambia.

Big Brother seerne kan dog få den ufrivillige donation refunderet hos Folkekirkens Nødhjælp, hvis de sender en mail til kontakt@dca.dk

Folkekirkens Nødhjælp oprettede sms-indsamlingen MOR i forbindelse med Danmarks Indsamling, der i år havde overskriften ’Når mor mangler’. Ved at sende MOR til 1220 støtter man Folkekirkens Nødhjælps arbejde i Zambia, hvor børn og eneforsørgeres muligheder for at skabe et bedre liv er i fokus.

Kilde: Folkekirkens Nødhjælp