Kategoriarkiv: Luftforurening

Ren luft-teknologi er et eksporteventyr for Danmark

MEC_RenLuftEksportAf Bodil HM Olsen

Eksporten af teknologi der skal give os alle renere luft er steget fra 5 milliarder kroner i 2009 til 9 milliarder i 2013.

Der er i Danmark godt 500 virksomheder, der udvikler løsninger til renere luft og sælger dem i hele verden.

Ren luft-teknologi kan f.eks. være brændeovne med renere forbrænding, renere skibsmotorer, filtre til at rense røgen fra den tunge industri og bedre katalysatorer til biler. En af disse virksomheder er den jyske producent af brændeovne, Hwam, der i 2012 udviklede en brændeovn, der forurener luften markant mindre end normale brændeoven, fordi forbrændingen bliver styret automatisk så den er optimal.

 

Kilde: Miljøministeriet

 

Du kan læse mere om danske ren luft-løsninger på det globale marked her

Kina og FN’s miljøprogram vil sætte fart på miljøforbedringer globalt

China's new premier, Li Keqiang
Af Bodil HM Olsen

Siden 2008 har Kina og UNEP (United Nations Environment Programme) samarbejdet med lande i Afrika og Asien om miljøforbedringer med fokus på klimaforandringerne. Ved et møde d. 10.maj i Nairobi blev de enige om at styrke indsatsen.

Kina har doneret 6 millioner dollars til arbejdet og vil fortsætte med at donere penge  fremover, lover den kinesiske premierminister Li Keqiang (billedet). Pengene skal støtte global miljømæssig bæredygtighed og tiltag, der bekæmper klimaforandringerne.

Premierministeren har for nylig “erklæret krig” mod luftforurening. Kina er stadig den nation i  verden, der udleder mest CO2, men landet har forpligtet sig til at nedsætte sin CO2-udledning med 40-45% i forhold til Bruttonationalproduktet, til under 2005 niveau i 2020. Primært ved at nedsætte sit forbrug af fossilt brændstof. I 2014 vil Kina nedsætte energiforbruget med 3.9%, hvilket svarer til en reduktion af forbruget af kul med 220 millioner tons sammenlignet med 2013.

Du kan læse mere her

Mindre forurening fra skibstrafikken i fremtiden

MEC_soefart
Af Bodil HM Olsen

Verdens søfartsnationer er netop blevet enige om at reducere luftforureningen fra skibstrafikken. Fra 2016 skal skibe der sejler i særligt udpegede miljøzoner til søs leve op til skærpede krav til udledning af kvælstofforbindelser – de såkaldte NOx’er. 25% af NOx-koncentrationen i kystnære områder stammer fra skibstrafikken. NOx-udledningen er stigende på grund af øget skibstrafik. Fra 2016 skal alle nye skibe være udstyret med teknologi, der reducerer NOx-udledningen med 75%, hvis de vil sejle i de særlige miljøzoner. Nogle miljøzoner er allerede udpeget, og flere vil komme til i takt med at landende ansøger om det.

– Vi ser den ene storby i Europa efter den anden kæmpe med forhøjet luftforurening. Vi glemmer nogle gange at skibstrafikken er en væsentlig del af årsagen. Derfor er beslutningen i FNs Søfartsorganisation vigtigere end nogensinde, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Rusland ønskede at udskyde de skærpede miljøkrav til 2021, men de kunne ikke finde opbakning til det ønske på mødet i FN’s søfartsorganisation.

Læs mere her