Kategoriarkiv: Energibesparelse

Kør 9500 km på en liter benzin

MEC_ShellEcorace
Af Bodil HM Olsen

Det er resultatet når man udfordrer 3000 studerende fra 26 lande til at designe og bygge den bil, der kan køre længst på 1 liter benzin.

Her bliver materialer, opfindsomhed og ingeniørkunst presset til det yderste, og kan dermed bane vejen for fremtidens hyper-energieffektive biler.

Fra DTU, der har deltaget i konkurrencen gennem flere år,  siger man at målet for dem er at vise omverdenen, at biler allerede i dag kan gøres væsentligt mere brændstoføkonomiske ved korrekt prioritering og brug af viden og teknologier, der allerede eksisterer.

Shell Eco Marathon er verdens største konkurrence for studerende. Reglerne er simple. De studerende skal designe og bygge en bil , der kan køre ufatteligt langt på hvad der svarer til 1 liter benzin eller 1 KWh. I Rotterdams gader skal de dyste mod andre studerende, om at  køre flest km/L.  Lige nu kan de bedste  brintbiler køre, hvad der omregnet svarer til 9500 km på en liter.

Danmark deltager igen i år i Shell Eco Marathon med 3 hold ingeniørstuderende fra henholdsvis DTU, Aalborg- og Aarhus Universitet. Sidste år vandt DTU kategorien for små bybiler med ethanol som brændstof og Aalborg Universitet fik en 4. plads med deres brintbil også i kategorien for små bybiler.

Konkurrencen er delt op i to klasser. Prototype, hvor al fokus er på energieffektivitet og derfor ikke på passagerernes komfort. Og Urban Concept – små bybiler, hvor der også fokuseres på praktisk design. Bilerne er herefter delt op i syv underkategorier efter drivmiddel: benzin, diesel, brint, el, solcelle, gas eller ethanol.

Shell Eco Marathon afholdes hvert år i både Europa, USA og Asien. Den europæiske version bliver i år afholdt d. 15.-18. maj i Rotterdam.

 

Store ambitioner om et grønt Bornholm

På Bornholm vil man inden fem år gøre øen CO2-neutral og selvforsynende med grøn energi. Projektet skal gøre øen til europæisk frontløber.

Af Cecilie Dahlerup

BÆREDYGTIGHED: Der er store planer i gang for tiden på Bornholm. Vindmøller og biogasanlæg skal være fremtidens energikilder. Allerede i dag stammer 33 pct. af al øens energiforsyning fra vedvarende energi fra vindmøller og det bliver ved, lover øens hjemmeside.

Projekt Bright green Island er først landet, når hele øen er gjort klimavenlig. Det burde kunne lade sig gøre allerede indenfor fem år, mener initiativtagerne. Ikke alene er det energivenligt, men det gør øen fuldstændigt uafhængigt af energiforsyning udefra.

Det bliver landbrugsaffaldet, som bliver den overvejende kilde til energi i fremtiden. Det kan bruges til biogasanlæg. Halm og flis bliver energikilde til fjernevarme og vindkraft skal bruges til opladning af el-biler.

Mht. den energi som bruges til boliger er der her et stort potentiale for at spare energi, fordi hele 40 pct. af det samlede energiforbrug går til opvarmning. Her er det to bornholmske virksomheder, som har taget initiativ til at udvikle passiv-huse efter tysk model med det lavest mulige energiforbrug.

Desuden skal der spares 25 pct. af energien til spildevandshåndtering og der en lang række andre initiativer i gang, som skal udvikle Bornholm i retning af selvforsyning og miljøvenlig bæredygtighed i en grad, så øen kan skille sig ud som europæisk rollemodel.

Læs også:

http://www.bornholm.dk/cms/site.aspx?p=677

Energimærkning af TV gennemført

På trods af startvanskeligheder er det lykkedes for at Energistyrelsen at indføre landsdækkende energimærkning af nye tv-apparater.

Af Cecilie Dahlerup

POLITIK: Fra d. 20. december sidste år er det blevet lovpligtigt at energimærke alle tv-apparater tydeligt hos forhandlerne. På trods af påbuddet, som kommer fra EU, valgte mange forhandlere alligevel ikke at bruge de energimærker, som producenterne skal lade følge med de nye tv-apparater.

Det skyldes ifølge Energistyrelsen, at butikkerne ikke var opmærksom på den nye regel.

Men det er de blevet nu. Det Økologiske Råd har nemlig gennemført en stikprøvekontrol, som viste, at stort set alle større varehuse og kæder på nær Elgiganten ikke havde gennemført energimærkningen. Og det fik Energistyrelsen til at reagere, så alle butikker fik besked om påbuddet.

– Butikkerne blev informeret en uge efter anmeldelsen fra Det Økologiske Råd, siger Pia Westfahlen, sekretariatschef i Energistyrelsen.

Resultatet er, at en række forhandlere har henvendt sig for at få opklarende svar på nogle spørgsmål omkring mærkningen og det har resulteret i en bedre energimærkning på landsplan, så forbrugerne nu lettere kan orientere sig om produkternes energiforbrug og ifølge Det Økologiske Råd dermed sænke Danmarks og EU´s energiforbrug og CO2-udledning.

Butikkerne kan risikere bøde, hvis loven ikke overholdes.

Læs mere:

http://www.csr.dk/hg/cs/artikel.nsf/0/LANN8QPJNA

 

Slut med at fyre for gråspurvene

I Ringkøbing går man minutiøst til værks for at undgå overflødigt varmespild.

Af Cecilie Dahlerup

ENERGIBESPARELSE: 20 skoler i Ringkøbing har valgt at spare på varmen for på den måde at spare på varmeregningen. I alt kommer der et plus på budgettet på en halv million kroner. I stedet for at have radiatorerne i bygningerne tændt i døgndrift – også i weekenden – skruer man nu op og ned for systemet, så skolens lokaler kun varmes op, når der skal være mennesker i dem. Pedellen kan bookes til at regulere temperaturen i god tid og både regnskaberne og brugerne fungerer godt med ordningen, skriver Dagbladet Skjern.

Læs mere:

http://dagbladetringskjern.dk/ringkoebing/skoler-sparer-halv-million-paa-varme

Tilskud til energirenovering

Fra næste år kan andelsboligforeninger få støtte fra det offentlige til at sænke energiforbruget.

Af Cecilie Dahlerup

ENERGIBESPARELSE: Fra d.1 januar 2013 træder en ny ordning i kraft hos Energistyrelsen, som vil gøre det billigere for andelsboligforeninger at renovere lejligheder. Den nuværende Boligjob-ordning, hvor boligejere kan søge om tilskud, omfatter ikke andelsboliger i dag. Men det kommer til at ændre sig til andelsboligernes fordel, når den næste år bliver afløst af en ny energirenoveringspulje.  Det lover Klima-, energi og bygningsminister Martin Lidegaard ifølge Andelsboligforeningen.

 Andelsindehavere vil kunne få tilskud til renovering via deres boligforening eller boligforeningen kan igangsætte projekter. De forbedringer man kan søge tilskud til omfatter blandt andet udskiftning af vinduer, omlægning til mere miljørigtige varme- og energikilder samt isolering af tag og ydermure.

Læs mere:

http://www.abf-rep.dk/page.asp?objectid=1808&zcs=3

Aktivrækkehuse i Trekroner

Danmarks første rækkehuse baseret på solenergi er ved at blive opført ved Roskilde.

Af Cecilie Dahlerup

LAVENERGI: Der er næsten udsolgt af boliger i et kommende miljøvenligt nybyggeri, som nu er ved at blive realiseret. Det er byggefællesskabet Svalin, som står bag projektet. Byggeriet er ambitiøst og fremtidssikret og kommer mindst til at leve op til kravene for byggeri svarende til bygningsklasse 2020, som forudsætter at byggeriet er baseret på vedvarende energi. Her skal bo 20 familier i et bofællesskab med fællesspisning og økologi og altså også grøn energi og miljøbevidsthed.

 Nyt skud på stammen

Tanken om meget energibesparende boliger stammer oprindeligt fra Tyskland og der er eksperimenteret med mange typer byggeri inden for de seneste år. Lige fra alternative isoleringsmaterialer til ventilation og forskellige typer alternativ energi, som efterhånden er ved at blive opdelt til forskellige formål. Brint har vist sig at være bedst til trafik, vindmøller er bedst til store kraftværker. Solceller er ikke den hyppigst anvendte energiform, men er velegnede til at dyrke lokal energi og det er det, som gør dette byggeri til noget særligt. Desuden har man førhen anvendt ideen om passivhuse, altså byggerier med en ekstrem lav udgift til energi, primært til meget store byggerier, som fx højhuse. Derfor er det stadigt nyt, at implementere alternativ energi i nybyggeri af private hjem.

Effektiv grøn energi

Husene i Trekroner kommer til at producere mere energi end beboerne bruger og vil virke som et lille kraftværk. Man vil kombinere solenergi med jordenergi. Det kaldes for aktivhuse og det vil gøre el gratis en stor del af året i boligerne. Solcellerne placeres centralt på et fælleshus og ledes derfra over i boligerne, så man slipper for solceller på tagene af hver enkelt bolig. Man planlægger også at udnytte fordelene ved at husene ligger tæt på hinanden med nabovarme. Alt i alt bliver der sparet både på udgifter til byggeri og udgifter til energi for beboerne, samtidigt med at bygningerne bliver så miljøvenlige som moderne teknologi tillader. Man planlægger også el-ladestandere til el-biler i området.

 Læs mere:

http://lob.dk/

 

Når LED-lys helbreder

De fem nye supersygehuse som skal bygges i Danmark indenfor de næste år er basis for et nyt initiativ fra Dansk Energi.

Af Cecilie Dahlerup

SUNDHED: 700.000 kr. Det er prisen på et forprojekt, som er iværksat af Elforsk – et program som hører under Dansk Energi.  De penge kan komme til at betyde et væsentligt bedre miljø på de store hospitaler, som er under planlægning i regionerne. Det vil skabe bedre trivsel for patienterne, hvis det lykkes. Nu skal der forskes i, hvordan LED-lys kan integreres i byggeriet på en måde, som forbedrer hospitalernes indeklima. To allerede eksisterende sygehuse har accepteret at lægge lokaler til forskningen.  

LED-lyskilderne har flere muligheder end andet lys, fordi man bedre kan regulere belysningen indendørs og undersøgelser viser, at det kan mindske patienters medicinforbrug, at de har optimale forhold, når det angår belysning.

Læs mere:

http://ing.dk/artikel/114009-led-lamper-faar-bakterier-til-at-selvdestruere-paa-hospital

Nye komfurer i Mozambique

Et dansk samarbejde med det nordlige Mozambique er årsag til væsentlige forbedringer af energiforsyningen og virker på den måde fattigdomsbekæmpende i området.

Af Cecilie Dahlerup

ENERGIBESPARELSE: I løbet af de seneste fem år har provinsen Sofala i Mozambique fået organiseret en række centre som uddanner og oplyser den lokale befolkning om energiforbrug.  Det sker med hjælp fra den danske NGO SustanibleEnergy. Der er åbnet energibutikker med blandt andet små forbedrede ildsteder til madlavning og forskellige andre energiprodukter.

I løbet af de sidste fem år er mere end 60.000 mennesker desuden blevet undervist i privatøkonomi og det har forøget befolkningens opsparing.  Med de opsparede midler har familier kunnet købe forskellige energibesparende ting, som tidligere var for dyre at købe. Det har frigjort en masse tid, som man før brugte på at samle brænde.

Komfurer til folket

Først og fremmest har energicentrene stået for en produktion af en ny type ildsteder, som bliver brugt som komfurer. De kan både bruge kul og brændsel, til forskel fra de gammeldags ildsteder, hvor gryden hænger højt over jorden og derfor ikke er energieffektiv. De nye komfurer, som er lavet af ler,  bruger betydeligt mindre brændsel end traditionelle ildsteder og minder mest af alt om kogeblus, men man kan putte kul eller træ ind under i stedet for at bruge gas.

 Produktionen skaber forbedrede livsvilkår, for dem der er involverede og for forbrugerne. Der er foreløbigt solgt mere end 28.000 komfurer og målet er at udbrede brugen af dem til øvrige områder i Afrika.  Resultatet er allerede en forbedring af sundheden og en bedre lokal økonomi, oplyser tidsskriftet Sustainable Energy News.

 Læs mere:

http://naturvernforbundet.no/international/news/joining-forces-to-boost-sustainable-energy-in-mozambique-article26155-191.html

Virksomheder er vilde med grøn energi

Solceller var tidligere forbeholdt idealistiske boligejere, men nu griber tendensen om sig og flere virksomheder er kommet med på den grønne energibølge.

Af Rupal Pandya og Cecilie Dahlerup

BYGGERI: Et stigende antal virksomheder ønsker at bygge energirigtigt, fordi det forbedrer virksomhedens image og skaber et bedre indeklima.
Der er gået mode i at have et energirigtigt hovedkvarter i erhvervslivet og virksomheder kappes om at bygge grønnest. Det oplever Go’ Energi, som netop har udgivet en guide til at bygge energirigtigt.

- Vi kan se på bygherrernes krav til nye byggerier, at markedet er begyndt at tænke i energieffektive løsninger. Det er meget positivt, siger sekretariatschef i Go’ Energi Henrik Teglgaard Lund.
Tendensen bekræftes af forskningschef ved Alectia og adjungeret professor ved DTU Byg Lars Christoffersen, der rådgiver virksomheder om byggeri.

Økonomien tæller stadig
Henrik Teglgaard Lund erkender dog, at det koster ekstra at bygge energieffektivt.
– Det er en myte, at det er dyrt at bygge energirigtigt. Hvis man tænker energien ind fra begyndelsen, kan man få en lavenergibygning til samme eller næsten samme pris som ved standardbyggeri. Det giver lavere driftsudgifter i hele bygningens levetid og gør virksomheden mindre sårbar over for stigende energipriser, så der er rigtig god økonomi i at bygge energirigtigt, siger Henrik Teglgaard Lund.

Læs mere:

http://www.csr.dk/hg/cs/artikel.nsf/0/LANN8NHHU8

http://www.byggeriogenergi.dk/