Forfatterarkiv: knud

“Den grønne mur” har fantastiske perspektiver.

Den Store Grønne Mur er et 8000 km langt og 15 km bredt bælte der skal løbe gennem Sahel-ørkenen og være hjem til mere end 20 milliarder nye træer, som tilsammen kan binde op til 250 millioner tons CO2. 100 millioner hektar ødelagt land vil være genplantet, og projektet vil have skabt 10 millioner nye jobs i Sahel. Dette er en fantastisk vision som Zetland tager temperaturen på. Læs mere her  og her

Læs resten

“New Green Deal har fat i imponerende nytænkning”

New Green Deal, (det demokratisk udsprungne alternativ til Trump) skal rumme mange løsninger på en gang: Markant indsats i forhold til klimakrisen, afhjælpe ulighed, sikre anstændigt lønnede jobs til de ledige, undgå ny finanskrise og så skal det kunne rummes bredt folkeligt. Det er ud til at de stadig flere, der står bag et seriøst alternativ til det eksisterende system, har fat i den lange ende. Læs her denne gennemgang og anmeldelse. 

Bymidten skal ikke kun være for de rige

Black Lives Matter I Louisville, USA har sat sig for at modvirke tendensen til at fattige sorte henvises til gaden og at byen i stigende grad inddeles i den rige og fattige del. Derfor køber gruppen ledige boliger til lavindkomstfamilier for at fremme stabilitet i samfundet og bekæmpe tendensen til at fattiges boliger købes ud af bymidten. Læs mere her.

Opsigtvækkende enighed, der kan reducere landbrugets CO2-udslip betragteligt

Landbrugets toporganisation “Landbrug og Fødevarer” og Danmarks Naturfredningsforening (DN) er gået sammen i et opsigtvækkende klimaudspil om at udtage 100.000 ha ekstensiv landbrugsjord fra dyrkning og således give mulighed for større optag af CO2. En reduktion der skønnes af reducere landbrugets CO2 udslip med 10%. Læs mere her.

Der findes banker hvis primære fokus ikke er at tjene penge

En bank har til opgave at tage sig af borgernes penge og – med lav risiko – sikre at pengene investeres i noget samfundsgavnligt. Såre enkelt. I hvert fald for banker der er med i Global Alliance for Banking on Values (GABV). Det ​​er et uafhængigt netværk af banker, der bruger finansiering til at levere bæredygtig økonomisk, social og miljømæssig udvikling. De omfatter banker/andelskasser i 54 finansielle institutioner fra alle verdensdele og  

Læs resten