Schweiz stemte om, hvem der skal producere pengene

Som det første land i verden afholdt Schweiz den 10. juni en folkeafstemning om hvem der skal producerere deres digitale penge. I dag er det i Schweiz de private banker der fremstiller 90% af pengene mens Nationalbanken producerer de fysiske penge. Til trods for en massiv kampagne fra de private banker stemte alligevel 25% for at al pengeproduktion skal være i offentlige hænder. Se her en lille video der kort forklarer om baggrunden. Læs også om Gode Penge, der har samme mål som de 25% i Schweiz.

“Stop jagten på superstjerner!!”

De organisationer der fokuserer på superstjerner og stærke individualister klarer sig dårligst. Fokuserer organisationen derimod på at man kender hinanden, at der er en mellemmenneskelig diversitet og inderbyrdes tillid går det langt bedre. “Den viden kan vi også bruge, når vi skal få klimaaftalen fra Paris til at virke”. Sådan siger Margaret Hefferman i et TED-foredrag.