Trampolinhuset – et medborgerhus der passes af flygtninge

“Mit hus er dit hus”. Det er parolen i Trampolinhuset, der ligger i Københavns Nordvestkvarter. Der er ikke tale om et almindeligt medborgerhus, idet det er flygtninge og asylsøgere der benytter og passer huset og alle dets funktioner. Udgangspunktet er at kun ved at der er relevante opgaver og hermed forbundne netværk, kommer landets nye borgere videre. Og det virker – flygtningene kommer videre ind i det danske samfund.  Læs resten

Telefonselskab giver deres overskud til bæredygtige organisationer

Telefonselskabet GreenSpeak har nu delt 250.000 kr ud til ideelle formål i Danmark. Når man opretter sig som kunde bestemmer man selv hvad de første 100 kr skal gå til og hvert halve år stemmer man imellem 17 organisationer hvem der skal have del i overskuddet. Det er f.eks. Projekt Hjemløs, Dansk Vegetarisk forening, Masanga.dk, Økologisk landsforening. Foreløbig har de 2200 kunder. PS. De er ovenikøbet billige.

De lægger hadet bag sig

Flere højre-ekstremister lægger nu afstand til deres fortid og vender hadet til kærligheden. De bruger deres nye indsigt på at hjælpe unge der er fangetg ind af hadet til at få dem ud af de ekstreme grupperinger. Som en af dem, Robert Örell, leder af Exit Sweden, siger: Vi tilbyder følelsesmæssig støtte. Folk har tillid til mig for vi har fælles erfaringer” Læs resten

Vedvarende energi erstatter olie og gas i stor Texas-by

Ikke alle republikanere er tilhængere af den fossile energi. F.eks borgmesteren i Georgetown, en by midt i olie- og gascentreret Texas. Hans beslutning om at dække hele byens elbehov med vedvarende energikilder har ikke kun gjort ham en mini-berømthed blandt miljøforkæmpere, men har også medført, at elpriserne falder for byens borgere. Læs resten

Holland: Kriminaliteten falder, fængsel nedlægges og bliver til øko-venlig bydel

Kriminaliteten i Holland er faldet så meget at de må lukke fængsler. Et af de fængsler som lukkes er Bijlmerbajes-fængslet i Amserdam. Det gennemgår nu en omfattende renovering så det kan blive til en ny bydel. Der tages i den proces stærke miljøhensyn, idet 98% af de gamle materialer genanvendes i den nye by. Læs resten