Persiennerne producerer strømmen

Nu er der et firma der specialiserer sig i at lave persienner, der ikke kun holder sollyset ude, men også fungerer som solpaneler der genererer elektricitet. Persiennerne har en sensor, der sporer solens beliggenhed og ændrer deres vinkler i henhold til dens placering. Hvis installeret foran et sydvendt vindue, kan persienner reducere husstandens energiforbrug med så meget som 70 procent. Ikke mindst relevant hos de mange, der ikke har mulighed for at lægge solceller på taget. Se en lille film her.

Proteinbehovet kan dækkes fra en fårekyllinge-farm inde midt i byen

2 mia. mennesker spiser i dag insekter og får på den måde deres nødvendige protein på en mindre miljøbelastende måde end hvis vi spise kød fra køer eller svin. Insektspisen breder sig langsomt i Danmark. Senest har projekt InUrban fået Miljø- og Fødevareministeriets blå stempel – incl. 2 mio kr – til i en container at avle fårekyllinger. De indeholder mere protein og B12-vitamin end andre insekter. Læs mere her

I Gentofte inddrages borgere i alle væsentlige beslutninger

En stor del af byrådsarbejdet i de faste udvalg i Gentofte er flyttet over i en række midlertidige opgaveudvalg, hvor politikere, borgere og andre interessenter arbejder sammen om politikudvikling.  Her samles ti borgere og fem politikere, der – afhængig af opgavens størrelse -bruger alt fra tre måneder til halvandet år på sammen at lægge linjen for alt fra fremtidens udskoling, digitalisering, ungdomsboliger, detailhandel, unges sundhed og trivsel og meget mere. Dette arbejde medfører at stort set alle beslutninger træffes i politisk enighed.

Frankrig vil stoppe regnskovfældning ved at forbyde import af bl.a. soja og oksekød

Den franske regering har besluttet at ændre sin importpolitik i et forsøg på at afslutte verdens skovrydning. Den nye nationale strategi skal begrænse importen af produkter som sojabønne, palmeolie og kakao, der direkte eller indirekte er knyttet til skovfældning. Landet har til hensigt at forbyde alle importerede produkter, der fører til udbredt skovrydning inden 2030. Læs mere her.

Lav nok elbiler – ellers bliver I straffet

Kina er et eksempel på, hvordan man stimulerer bilfabrikanterne til at sætte skub i produktionen af ​​mere bæredygtige, rene køretøjer. Fra 2019 vil landet straffe bilfirmaer som ikke indfrier kvoten for nul- og lavemissionsbiler. Opfylder de ikke kravene skal de købe kreditter fra andre virksomheder, der overstiger deres kvoter. Læs mere her.

En ny mulighed for at lagre vindmøllestrømmen

Et tysk firma har udviklet en energilagringsløsning, som kan oplagre overskydende vindmøllestrøm og føre en del af den tilbage til nettet, når der er brug for den. En klump af stålplader opvarmes til 650 grader med overskudsstrøm. Energi kan derefter trækkes ud af systemet ved at vand passerer igennem klumpen. Dampen herfra bruges i en dampturbine til elproduktion eller via varmeveksler til fjernvarme. Ofte begge dele, da man dermed får den højeste energieffektivitet. Simpelt. Læs mere her.

Krigens sejrhaver inspirerer til haver til at bekæmpe klimaændringer

Under første verdenskrig blev amerikanerne opfordret til at gøre deres del i krigsindsatsen ved at plante, befrugte, høste og lagre deres egne frugter og grøntsager. Maden ville gå til allierede i Europa, hvor der var en fødevarekrise. Det samme gentog sig under 2. verdenskrig .I 1944 producerede næsten 20 millioner sejrhave ca. 8 millioner tons mad. Læs om krigshaver her.   I dag forsøger nonprofit Green America at bringe sejrhaver tilbage som en måde at bekæmpe klimaændringer på.

Klimaministeren får håndskrevne breve fra bekymrede studerende

“Den grønne studenterbevægelse” er en forholdsvis ung organisation der – partipolitisk neutralt – ønsker at lade handling følge bekymringen for klimaet. De oplever en helt overvældende stor og stigende opbakning når de hver anden uge mødes. En af de ting de mødes om er at skrive håndskrevne breve til Lars Christian Lilleholt. Læs mere her. Se nogle af brevene her.